Onder cultuurtechnische werkzaamheden wordt verstaan: werkzaamheden gericht op het verbeteren van de bodem, het vormgeven van een landschap en het verhogen van de gebruikswaarde. Cultuurtechnische werkzaamheden gaan van het aanleggen en onderhouden van openbaar groen tot het beheersen van water en het verbeteren van de grond. Ik beschik tot divers materieel om deze werkzaamheden voor u uit te voeren.

Cultuurtechniek18
Cultuurtechniek14-min

Hieronder staan diverse foto's van werkzaamheden die ik heb uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers.

Foto's van mijn werk: