Grondverzet 6

Met het materieel dat ik tot mijn beschikking heb, kan ik zowel grote als kleine projecten werkzaamheden voor u uitvoeren.

Veel voorkomende grondwerken zijn o.a.:

  • Graafwerk voor kabels en leidingen;
  • Ontgraven funderingen bij ver- en nieuwbouw;
  • Grondwerk uitvoeren bij aanleg of renovatie van de tuin;
  • Verwijderen van struiken, bomen en boomstronken;
  • Grondwerk uitvoeren ten behoeve van bestrating en verharding;
  • Aanleg van riolering en hemelwaterafvoer;
  • Aanleg van drainagesystemen;
  • Plaatsen en aansluiten van kolken en putten.

Twijfelt u, of wilt u zeker weten dat wat u wenst mogelijk is? Neem dan contact met mij op en ik bespreek uw wensen met u. Indien mogelijk en gewenst neem ik een kijkje op locatie om een goed advies te geven.

Grondverzet 2

Foto's van mijn werk: